Font chữ SVN The Carpenter thật đẹp phải không các bạn?
Nếu bạn chỉ cần dùng cho thiết kế, hãy tải về:

https://drive.google.com/file/d/1cHvEQ5X2YAFjtzLDAm0uS2I_1jknUrVf/view?usp=sharing

Mình đã cài và dùng thử font này cho 1 đoạn tiếng Việt trong Photoshop!

Để dùng font này cho web, mình đã convert nó sang webfont bằng trang https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator

Các bạn chọn cấu hình như hình và bấm vào download your kit

Sau khi tải về và test thử bằng cùng đoạn text khi nãy mình viết trong photoshop

Font chữ SVN the carpenter Việt hóa
dùng tốt trong Photoshop

Thì kết quả là 1 số ký tự bị lỗi, có vẻ như Generator đã làm thiếu sót một số ký tự từ font OTF

Mẫy nguyên âm kèm dấu bị lỗi font trông rất lôi thôi! Hu Hu!

Để khắc phục, mình đã thử google “OTF to woff” và “OTF to woff2” sau đó dùng convertico và cloudconvert để chuyển đổi từ file OTF thành 2 định dạng webfont này và thay nó vào 2 font files tạo bởi fontsquirrel. Và kết quả đã đúng như ý muốn của mình

Ngon nghẻ hết rồi. Mấy chữ cái kia cũng hiển thị đúng font

Các bạn có thể tự làm hoặc tải về và sử dụng tại đây cho nóng
https://drive.google.com/file/d/107AbDvtnXGxvur3-oeyWAyOnRakuWoJd/view?usp=sharing