Sửa lỗi web font generator, lỗi ký tự tiếng Việt?

Sửa lỗi web font generator, lỗi ký tự tiếng Việt?

Font chữ SVN The Carpenter thật đẹp phải không các bạn?Nếu bạn chỉ cần dùng cho thiết kế, hãy tải về: https://drive.google.com/file/d/1cHvEQ5X2YAFjtzLDAm0uS2I_1jknUrVf/view?usp=sharing Mình đã cài và dùng thử font này cho 1 đoạn tiếng Việt trong Photoshop! Để dùng...