Hôm nay số eth mà Vitalik Butterin có đã vượt 1 tỷ $

Hôm nay số eth mà Vitalik Butterin có đã vượt 1 tỷ $

Theo coinmarketcap.com giá của eth thời điểm hiện tại là hơn 3300$ Ảnh chụp màn hình coinmarketcap ngày 4/5/2021 Ví công khai của Vtalik Buterin: https://etherscan.io/address/0xab5801a7d398351b8be11c439e05c5b3259aec9b Giá trị số eth mà ông chủ sáng lập ra nó đã vượt 1...
Sửa lỗi web font generator, lỗi ký tự tiếng Việt?

Sửa lỗi web font generator, lỗi ký tự tiếng Việt?

Font chữ SVN The Carpenter thật đẹp phải không các bạn?Nếu bạn chỉ cần dùng cho thiết kế, hãy tải về: https://drive.google.com/file/d/1cHvEQ5X2YAFjtzLDAm0uS2I_1jknUrVf/view?usp=sharing Mình đã cài và dùng thử font này cho 1 đoạn tiếng Việt trong Photoshop! Để dùng...